Finançament

FINANÇAMENT DE L’ACCIÓ SOCIAL

 

0%
Recursos Propis
0%
Participants del Programa
0%
Donacions

L’any 2023 l’acció social es finança a través de les donacions rebudes, dels ingressos procedents dels beneficiaris del programa La Casa de l’Aire i els recursos propis de la Fundació.

PROGRAMA LA CASA DE L’AIRE

 

0%
Escoles
0%
Colònies
0%
Lleure educatiu
0%
Famílies

Informes d’Auditoria

Els  comptes anuals de la Fundació han estat auditats per la firma Mazars. Els informes complets d’auditoria estan disponibles a continuació.