Finançament

L’acció social es finança un 72% mitjançant fons propis, dels quals el 17% procedeixen de les aportacions dels Beneficiaris del programa i un 28% mitjançant donacions de patrocinadors, col·laboradors i micro donacions.

Finançament Acció Social

0%
Fundació La Casa de l’Aire Roger Torné
0%
Patrocinis i col·laboracions
0%
Escoles, Famílies i Entitats
0%
Microdonacions

Aportacions i donacions

53%
53%
Patrocinis i col·laboracions
38%
38%
Escoles, Famílies i Entitats
9%
9%
Microdonacions

Finançament del programa La Casa de l’Aire

Escoles 49%
Oci Educatiu / Barris 24%
Colònies 15%
Proinfància 12%

Documents 2019

Els  comptes anuals de la Fundació han estat auditats per la firma Mazars. Els informes complets d’auditoria están disponibles a continuació.