Finançament

Finançament de l’Acció Social

 

0%
Recursos Propis
0%
Beneficiaris del Programa
0%
Donacions

L’any 2021 l’acció social es finança a través de les donacions rebudes, dels ingressos procedents dels beneficiaris del programa La Casa de l’Aire i els recursos propis de la Fundació.

Programa La Casa de l’Aire

 

0%
Escoles
0%
Lleure educatiu
0%
Colònies

Informes d’Auditoria

Els  comptes anuals de la Fundació han estat auditats per la firma Mazars. Els informes complets d’auditoria estan disponibles a continuació.