Sol·licitud Beca Fundació Colònies 2024

Cada beca cobreix aproximadament el 90% del cost total, tot i que en alguns casos pot arribar a cobrir-ne el 100%, depenent de la situació econòmica del participant. Avaluarem les circumstàncies de cada sol·licitud per garantir un suport adequat a les necessitats individuals.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER ACCEDIR A LES BEQUES: (Si ja participeu en altres activitats a La Casa de l’Aire, no és necessari enviar la documentació)

Per poder accedir a la beca de la Fundació cal que acrediteu la necessitat de rebre aquest ajut econòmic. Per tant,Update haureu de presentar un dels documents següents: 

 • Declaració de la renda any  2022 /2023 dels progenitors que visquin al lloc de residència.
 • Comprovant que acrediti que l’infant és titular d’una beca menjador.
 • Informe d’un treballador/a social.
 • Informe d’àrea bàsica de serveis socials.
 • Comprovant que acrediti que algun dels progenitors està a l’atur, ERTO.
 • Comprovant que acrediti ser titular d’una RMI, renda de suficiència.
 • Certificat de discapacitat d’un dels membres de la unitat de convivència.
 • Certificat de família monoparental.

Com sol·licitar la beca?

Un cop realitzada la preinscripció caldrà enviar la sol·licitud de la beca i la documentació necessària a través del formulari que trobareu al final d’aquesta pàgina.

PAGAMENT

El cost de les colònies de 5 dies és de 215€. No obstant això, l’import màxim que hauran de pagar les famílies participants amb beca a les colònies any 2024 serà de 30€ per infant en el cas de les colònies de 5 dies, o bé un màxim de 15€ per al projecte de 3 dies.

 • Un cop confirmada la participació amb beca i el preu que haurà de pagar cada participant, realitzar el pagament per transferència.

NÚMERO DE COMPTE (Caixabank): ES94 2100 2903 6202 0030 3719

CONCEPTE: Indicar en el concepte el nom de l’infant participant.

FORMULARI DE SOL·LICITUD

  Documentació per adjuntar. Formats admesos: PDF, DOC, DOCX, JPG, JPEG, PNG i ZIP, de màxim 4Mb cadascun: