SOL·LICITUD BECA FUNDACIÓ

 

El preu total dels 5 dies a qualsevol dels torns de l’activitat colònies d’estiu de 2022 és de 315€, amb opció a beques: Cada beca és aproximadament del 90%, però pot arribar a ser del 100 % del preu de l’activitat, es valorarà les circumstàncies de cada sol·licitud.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER ACCEDIR A LES BEQUES:

Per poder accedir a la beca de la Fundació cal que acrediteu la necessitat de rebre aquest ajut econòmic. Per tant, haureu de presentar un dels documents següents: 

 • Declaració de la renda any 2020 o 2021 dels progenitors que visquin al lloc de residència.
 • Comprovant que acrediti que l’infant és titular d’una beca menjador.
 • Informe d’un treballador/a social.
 • Informe d’àrea bàsica de serveis socials.
 • Comprovant que acrediti que algun dels progenitors està a l’atur, ERTO.
 • Comprovant que acrediti ser titular d’una RMI, renda de suficiència.
 • Certificat de discapacitat d’un dels membres de la unitat de convivència.
 • Certificat de família monoparental.

Com sol·licitar la beca?

Un cop realitzada la preinscripció caldrà enviar la sol·licitud de la beca i la documentació necessària a través del formulari que trobareu al final d’aquesta pàgina.

PAGAMENT

L’import que hauran de pagar per les colònies 2022 les famílies que rebin la beca de la Fundació, serà només de 30€.

 • Un cop confirmada la participació amb beca i el preu que haurà de pagar cada participant, realitzar el pagament per transferència.

NÚMERO DE COMPTE: ES94 2100 2903 6202 0030 3719

CONCEPTE: Indicar en el concepte el nombre de l’infant participant.

FORMULARI DE SOL·LICITUD

  Documentació per adjuntar. Formats admesos: PDF, DOC, DOCX, JPG, JPEG, PNG i ZIP, de màxim 4Mb cadascun: