Organització

Patronat

El Patronat és l’òrgan de govern encarregat d’administrar i gestionar la Fundació, representa a la Fundació en les seves vessants directives i institucionals.

Consell Assessor

S’encarreguen d’assessorar i orientar al Patronat en la creació d’estratègies pel desenvolupament de les accions fundacionals.

Equip tècnic

Equip de professionals encarregat de dissenyar, desenvolupar i dur a terme les accions propostes pels òrgans de govern de la Fundació.