Organització

Som un equip de persones amb l’objectiu principal centrar els recursos de la Fundació en els compromisos amb la societat, essent el nostre pilar d’impuls l’ajuda a les persones en situació de vulnerabilitat.

Patronat

Consell assessor

Format per experts provinents de diferents disciplines. S’encarreguen d’assessorar i orientar al Patronat en la creació d’estratègies que ajudin a aconseguir els seus objectius.

Equip Tècnic

Comptem amb un equip professionalment qualificat i promotor de la transformació social, que dona suport al Patronat en la gestió, administració i desenvolupament de les finalitats i activitats fundacionals. La intervenció socioeducativa, es realitza amb l’atenció directe de l’equip d’educadors i educadores, treballadors i treballadores socials, monitors i monitores de l’àmbit social que acompanyen a nens, nenes i famílies.

Administració i gestió

Direcció Acció Social Irene CostaDirecció Patrimonial i Financera Carlos Oliden
Desenvolupament de Projectes Geniffer GutiérrezRecursos Humans, Legals i PRL Paola Ramírez
Coordinació Projectes Lleure Educatiu Sara LaviósCoordinació Projectes Escoles Laura Garriga
Disseny i Imatge Teresa Robles