Missió, visió i valors

La Fundació La Casa de l’Aire Roger Torné es mou en aquests moments amb un rumb molt clar que es recull i es mostra a la Missió, la Visió i els Valors. És allò que la defineix i l’empeny a seguir endavant.