Qui som

La Fundació

La Fundació privada La Casa de l’Aire Roger Torné, es situa a la ciutat de Barcelona, va ser creada pel Sr. Josep Torné i Pardell, l’any 1984. L’objectiu d’aquesta fundació sense afany de lucre és l’ajuda als menors amb dificultats del caire que sigui, així com les seves famílies i altres persones en situació de manifesta necessitat.

Missió, Visió i Valors

La seva missió és contribuir a protegir els drets dels infants, fonamentalment en entorns vulnerables. En quant a la visió es situa en fer més ampli possible l’abast de les activitats que es duen a terme a la Fundació, amb els valors principals de compromís, ètica i transparència, els valors transversals primordials són la igualtat i la justícia social.

Organització

Totes les persones que formen part de l’equip de la Fundació estan compromeses amb aquesta. El Patronat és l’òrgan de govern de la Fundació, que  juntament amb el Consell Assessor marquen les línies estratègiques de l’entitat. Els membres del patronat, els Consellers  i l’equip tècnic treballen en conjunt per fer possible un mon més igualitari.