Zones d’actuació

Són 6 els districtes de Barcelona i més de 15 els barris on centralitzem l’acció social que duem a terme per la infància, treballant en xarxa amb els centres educatius i entitats socials de la zona. No obstant això, els nostres usuaris provenen de tots els barris de Barcelona on la taxa de pobresa o exclusió social és significativa.

Des de la Fundació La Casa de l’Aire Roger Torné amb el suport de diferents organitzacions públiques i privades, contribuïm a millorar  la qualitat de vida de tots els nens i nenes, amb el desig de trencar amb la pobresa social i econòmica dels barris més desfavorits del territori on actuem.