Escoles

Educació ambiental:

 

El projecte socioeducatiu dirigit als infants de les escoles té com a objectiu principal vetllar perquè nens i nenes tinguin accés a jornades educatives ambientals fora de l’aula i dins del seu  horari lectiu.

Valors del projecte:

 • Aprenentatge

  Oferir l’oportunitat d’un aprenentatge educatiu de qualitat, significatiu i vivencial a infants de barris en situació de vulnerabilitat i exclusió social de Barcelona, dins d’entorns naturals propers.

 • Inclusió

  Garantir una coeducació inclusiva, equitativa i justa que permeti promoure oportunitats d’educació en valors per a tots els infants.

 • Sostenibilitat

  Sensibilitzar en la sostenibilitat del medi ambient, vers al respecte dels entorns naturals pròxims i en la rutina diària dins i fora de l’escola.

 • Competències

  Afavorir el desenvolupament de les competències d’infants per millorar el seu procés d’aprenentatge, integració i autonomia, amb relació a l’educació ambiental del projecte i curs de primària.

 • Habilitats socials

  Potenciar les habilitats socials de cada infant, interacció i cooperació vers la resta.

0 Infants atesos
ANY 2019
0 Infants atesos
ANY 2020

Col·laborem amb: