Colònies

Col·labora amb la Campanya de Beques Colònies 2021!

Des d’un plantejament educatiu es pretén que aquest projecte promogui i desenvolupi la creativitat dels infants que durant l’estiu no tenen l’oportunitat d’accedir a un lleure de qualitat.

Objectius específics del projecte:

 • Protagonistes

  Aconseguir que l’infant sigui el protagonista de les seves activitats diaries, en la mesura que sigui capac de desenvoluparles.

 • Natura

  Desenvolupar interès per la natura a partir d’aprenentatge cultural del territori.

 • Salut

  Potenciar l’autonomia, responsabilitat i hàbits saludables dels infants.

 • Valors

  Fomentar els valors del respecte, de la cooperació i la convivència.

 • Convivència

  Estimular el diàleg com a eina d’entesa i participació en la convivència del grup d’infants.

0 Infants atesos (2019)