Què fem

Acció social

Contribuïm a la millora de la qualitat de vida de la infància de Barcelona en situació més vulnerable. Des d’un model d’actuació de caràcter social i educatiu.

Zones d’actuació

Donem servei als barris de Barcelona amb rendes més baixes, on la situació econòmica i social, en molts casos s’ha agreujat els darrers anys.

Actualitat

Informem de les nostres notícies per a mantenir un contacte pròxim amb les persones ateses, col·laboradores i benefactores.