PROTEGEmos

PROTEGEmos, Educo i Fundació La Caixa

Per tal de promoure els drets de la infància consagrats en la Convenció sobre els Drets del Nen de l’ONU, a l’any 2021 en les Corts Generals es va aprovar la llei orgànica de protecció integral a la infància i l’adolescència enfront de la violència “Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny”.

El nostre compromís com a entitat en aquesta matèria és molt clara, la protecció del menor i de la menor és un àmbit d’actuació que ha de suposar una obligació per a totes les organitzacions socials.

Coma entitat d’atenció al menor en activitats de lleure i educatives, treballem per millorar les metodologies de protecció de la infància.

A inici del mes de març vam iniciar la implementació del projecte PROTEGEmos de la mà de Fundació La Caixa.

QUÈ ÉS PROTEGEmos?

PROTEGEmos és la metodologia de l’ONG Educo que pretén aportar la protecció infantil organitzacional a diferents àmbits: el d’entitats socials, d’oci i temps lliure, l’esportiu i l’educatiu.

La nostra participació té com a objectiu contribuir a vetllar pels nens i les nenes perquè el personal intern i extern, així com les activitats no els causin cap mal i contribueixin a la realització plena dels seus drets.