Sr. Joan Jesús Tugués

Sr. Joan Jesús Tugués

VOCAL

Enginyer Quimic durant mes de 40 anys, de jove portant un esplai de nois i noies deficients durant 9 anys, actualment donant cursos de “quimica per no quimics” i ara amb el desig de tornar a col.laborar amb tasques socials.