Número IDALU

Número IDALU

Què és el número IDALU?

Tots els nens i les nenes que van a l’escola a Catalunya, tenen un número d’idenficador com a alumne, que se’ls atorga la primera vegada que es matriculen i aquest número és per a tota la vida escolar. (És com el número DNI en l’àmbit escolar).

On consultar el número IDALU?

Teniu dues opcions per a saber el número IDALU del vostre fill o filla:

1. Revisant el document de matrícula o certificat de qualificacions escolar. Aquí constarà el número IDALU (Identificador de l’alumne).

lacasadelaire

2. Acudint a la secretaría de l’escola i preguntant pel número IDALU del vostre fill o filla.

En cas de necessitar ajuda podeu contactar amb la Fundació Tf. 93 467 62 06