Iniciem el curs escolar 2023 – 2024

Iniciem un nou curs amb la certesa que, entre tots, sumarem en favor de la infància en situació més vulnerable i les seves respectives famílies. Ho farem de dilluns a diumenge, mitjançant les nostres activitats socioeducatives.

Projectes a desenvolupar:

Iniciem un nou curs amb la certesa que, entre tots, sumarem en favor de la infància en situació més vulnerable i les seves respectives famílies. Ho farem de dilluns a diumenge, mitjançant les nostres activitats socioeducatives.

Objectiu principal:

Garantir que els nens, nenes i famílies en situacions socials i d’aprenentatge més complexes tinguin l’oportunitat d’explorar i relacionar-se amb l’entorn natural, promoure una educació i socialització equitativa i justa.

Impacte que volem aconseguir:

  • Desenvolupar el coneixement del medi natural.
  • Fomentar la consciència ambiental.
  • Augmentar les relacions socials.
  • Millorar el nivell d’aprenentatge.
  • Promoure la integració social.
  • Major interacció dels pares i mares en l’entorn educatiu dels seus fills i filles.

Des de La Casa de l’Aire ens comprometem a treballar amb molta dedicació perquè més de 1.000 nens i nenes en situacions socials i educatives més complexes, tinguin una oportunitat significativa d’aprenentatge i creixement mitjançant l’exploració de la natura i el desenvolupament de la seva consciència social i cultural.

Per aconseguir aquest repte, ens agradaria seguir comptant amb el vostre suport.

En col·laboració amb les escoles i les entitats socials treballem per a promoure i millorar el creixement integral de la infància.

Patronat i Equip Tècnic