Evolució La Casa de l’Aire Escoles

Des del seu inici a l’any 2017, el Projecte Escoles de La Casa de l’Aire, es dedica a facilitar l’accés a oportunitats educatives vivencials i experimentals a la natura a infants en situació de vulnerabilitat dels barris més desafavorits de Barcelona, per fomentar la seva motivació i enriquir les seves experiències educatives en matèria de Medi Ambient, dins i fora de l’aula.

Al llarg d’aquests anys, el projecte ha experimentat canvis significatius per adaptar-se a les noves necessitats i reptes, amb un enfocament renovat en la inclusió i la igualtat d’oportunitats per a totes les escoles participants. Desde la fundació La Casa de l’Aire, ens esforcem perquè cada anys siguin més els infants que es beneficien del nostre projecte i el seu impacte social. 

Incorporació de les Escoles

En un periòde de 6 anys executats, l’abast i el nombre d’escoles amb les quals treballem en xarxa ha crescut significativament, arribant a dia d’avui a 13 escoles, més de 2.500 infants beneficiaris i l’arrelament del projecte a 10 barris de Barcelona.

Hem aconseguit desenvolupar una metodologia d’intervenció social i educativa pròpia de la Fundació, que implica classes experimentals i sensorials realitzades al 100% en entorns naturals.

La col·laboració de particulars, empreses i entitats benefactores que donen suport directe al projecte ha crescut significativament, gràcies a la sensibilització pública i a la importància del suport educatiu intraescolar per a la infància.

També, hem connectat el públic objectiu amb nous projectes de La Casa de l’Aire i activitats dissenyades per millorar el benestar de la infància, incloent les iniciatives de lleure educatiu per a infants i les seves famílies.

Aquest curs 2023 – 2024, són 13 les escoles participants i més de 500 infants que amb el suport de particulars, empreses i altres entitats benefactores,  fan possible la consolidació d’aquest projecte, mantenint l’objectiu de promoure valors saludables i d’estima pel medi ambient , així com oferint una oportunitat d’aprenentatge inclusiu i actiu.