Escuelas

El proyecto socioeducativo dirigido a los niños de las escuelas tiene como objetivo principal velar porque niños y niñas tengan acceso a jornadas medioambientales fuera del aula y dentro de su  horario lectivo.

Trabajamos para conseguir…

 • Aprenentatge

  Oferir l’oportunitat d’un aprenentatge educatiu de qualitat, significatiu i vivencial a infants de barris en situació de vulnerabilitat i exclusió social de Barcelona, dins d’entorns naturals propers.

 • Inclusió

  Garantir una coeducació inclusiva, equitativa i justa que permeti promoure oportunitats d’educació en valors per a tots els infants.

 • Sostenibilitat

  Sensibilitzar en la sostenibilitat del medi ambient, vers al respecte dels entorns naturals pròxims i en la rutina diària dins i fora de l’escola.

 • Competències

  Afavorir el desenvolupament de les competències d’infants per millorar el seu procés d’aprenentatge, integració i autonomia, amb relació a l’educació ambiental del projecte i curs de primària.

 • Habilitats socials

  Potenciar les habilitats socials de cada infant, interacció i cooperació vers la resta.

Escuelas con las cuales colaboramos

0 Niños atendidos (2019)