Dia Internacional per a l’Eradicació de la Pobresa

Avui 17 d’Octubre és commemora a nivell mundial el Dia Internacional per a l’Eradicació de la Pobresa.

Segons la Tasa AROPE (At-*Risk-*Of Poverty and Exclusion), que mesura el nivell de Pobresa a Europa, trobar-se en pobresa o risc d’exclusió significa:

Risc de pobresa:
– No es disposa de recursos per satisfer els necessitats bàsiques.

Exclusió social:
– Impossibilitat d’accedir a una feina per diferents causes
– Persones excloses del dret a la vivenda
– Impossibilitat d’accedir a l’atenció sanitària … entre altres

Privació material severa:
– Falta de proteïnes cada dos dies
– Complicacions per afrontar despeses imprevistes
– Falta de temperatura adequada a la vivenda

En termes més concrets, si el llindar de risc de pobresa de la població en 2021 és de 9.532 €, llavors estan en pobresa severa totes aquelles persones que viuen en llars els ingressos de les quals per unitat de consum són inferiors a 2/3 d’aquesta xifra, és a dir, a 6.355 € a l’any (530 € al mes).

Com implicar-te en la reducció de la Pobresa?

Fer front a la pobresa és un deure de totes les persones, què pots fer tu?

  • Difusió i conscienciació a les xarxes socials
  • Voluntariat en ONG relacionades
  • Donacions a ONG i entitats compromeses