Connectem amb la natura

 

Per què és tan important promoure activitats per a la infància fora del món digital?

Són molts els casos conflictius amb els quals ens trobem en l’atenció a la infància, a causa de la falta de límits d’ús digital fora de l’entorn educatiu formal i no formal.

El món digital és un recurs que dins de l’entorn familiar cada vegada es fa més difícil de controlar. Aquesta situació sumada a altres circumstàncies de vulnerabilitat, porta al nen, nena o adolescent a tenir dificultats per a gestionar les seves emocions, la qual cosa afecta directament la seva salut mental.

Davant aquesta exposició del risc que comporta créixer en entorns massa digitalitzats, des de La Casa de l’Aire fomentem activitats i vivències en la natura perquè tots els infants participants dels nostres programes, aprenguin a gaudir del seu temps amb dinàmiques més saludables, enriquidores i que comporten un benestar en el seu creixement maduratiu.

Per altra banda, l’Ajuntament de Barcelona compta amb diversos serveis d’atenció a adolescents i famílies per fer front a les problemàtiques derivades del món digital.