CAMPANYA BEQUES COLÒNIES D’ESTIU

A la Casa de l’Aire el nostre objectiu prioritari és garantir el benestar de la infància.

La nostra acció social s’emmarca en vetllar per la participació de nens i nenes residents o estudiants a Barcelona, en les activitats educatives i de lleure promogudes i organitzades per la Fundació, evitant que situacions econòmiques siguin un obstacle per a gaudir de les mateixes.

Ens comprometem amb les famílies en situació o risc d’exclusió social i vulnerabilitat, oferint les beques perquè els seus fills i filles puguin participar en les activitats de lleure durant l’estiu.

Podran accedir a les activitats infants residents o estudiants de fora de la ciutat, sempre que una entitat pública o privada d’àmbit socioeducativa acrediti la seva necessitat.

Quin son els criteris per obtenir la beca?

Les beques s’atorgaran a infants amb situació socioeconòmica vulnerable, les famílies hauran d’acreditar la seva situació per mitjà d’una sèrie de requisits.

Cada beca és aproximadament del 90%, però pot arribar a ser del 100 % del preu de l’activitat. Es valorarà les circumstàncies de cada sol·licitud.

Aquestes beques es donaran també a infants que no han pogut accedir als circuits normalitzats de beques i/o ajuts de l’ajuntament per a les activitats d’estiu o que, en cas d’haver-ne rebut, no són suficients per garantir la seva participació.

Com sol·licitar la beca?

    1. Inscripció en l’activitat d’estiu escollida: Més informació info@lacasadelaire.org

Posteriorment enviarem un missatge de confirmació. 

    1. Amb la inscripció realitzada i confirmada, enviar la documentació necessària per correu electrònic: info@lacasadelaire.org 

Un cop rebuda la inscripció online i validada la beca es realitzarà l’informe amb la quantitat a pagar en cas que la beca sigui inferior al 100%.

 

Vols col·laborar amb un donatiu per atorgar les beques?

L’any  2021 vam atorgar beques a 204 infants. El cost total de les activitats de l’estiu 2021 van suposar 68.628€.

Aquest any volem continuar garantint les beques d’estiu.