Avís legal correu electrònic

Política Privacitat Correu Electrònic

La informació continguda en aquest missatge i/o arxiu(s) adjunt(s), enviada des de FUNDACIO PRIVADA LA CASA DE L’AIRE ROGER TORNE, és confidencial/privilegiada i està destinada a ser llegida només per la(s) persona(s) a la(s) que va dirigida.

Li recordem que les seves dades han estat incorporats en el sistema de tractament de FUNDACIO PRIVADA LA CASA DE L’AIRE ROGER TORNE i que sempre que es compleixin els requisits exigits per la normativa, vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, en els termes que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades, dirigint la seva petició a l’adreça postal CARRER CANTÀBRIA, 54, ENTº 3a, 08020 BARCELONA o bé a través de correu electrònic info@lacasadelaire.org.

Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari assenyalat, l’empleat o l’agent responsable de lliurar el missatge al destinatari, o ha rebut aquesta comunicació per error, l’informem que està totalment prohibida, i pot ser il·legal, qualsevol divulgació, distribució o reproducció d’aquesta comunicació, i li preguem que ens ho notifiqui immediatament i ens retorni el missatge original a l’adreça a dalt esmentada.